136 hodin individuální péče pro osoby s poruchou autistického spektra

Částka, kterou jsme této aktivitě zaslali:

15 000 Kč

Z vašich příspěvků jsme tentokrát podpořili Rodinné Integrační Centrum z.s.

To pomáhá a podporuje rodiny s dětmi a osoby se speciálními potřebami, zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním prostřednictvím integračních aktivit a sociálních služeb.

Příspěvek bude využit na financování služby Doprovázení a péče o dítě/osobu se ZP a SP. Tato služba funguje od roku 2006, v rámci koronavirové epidemie však poptávka výrazně stoupla.

Ze sbírky bylo uvolněno 15 000 Kč, které pokryjí zhruba 136 hodin péče.

Děkujeme všem za podporu!
#spolusilnejsi

#spolusilnejsi