Život generála Pavla

Narodil jsem se v roce 1961 v Plané u Mariánských Lázní. V 15 letech jsem nastoupil na vojenské gymnázium v Opavě a později na vysokou vojenskou školu ve Vyškově. Další vzdělání jsem získal na prestižních vojenských akademiích ve Velké Británii.

U armády před revolucí jsem nejprve zastával funkce u vojenského zpravodajství. V letech 1985–1989 jsem byl členem KSČ. Ve svobodných poměrech jsem pak sloužil jako zástupce vojenského a leteckého přidělence ČR v Belgii, Nizozemsku a Lucembursku. Později jsem se zúčastnil mise UNPROFOR v bývalé Jugoslávii. Jednotce, které jsem tehdy velel, se podařilo uprostřed těžkého konfliktu zachránit skupinu obklíčených francouzských vojáků a celá akce získala obrovské mezinárodní uznání. Následně jsem se vrátil do mezinárodních služeb pro ČR.

Vrcholem vojenské kariéry bylo mé jmenování náčelníkem generálního štábu Armády České republiky a následně zvolení předsedou vojenského výboru NATO. Za své služby jsem získal mnoho českých i mezinárodních vojenských vyznamenání.

Dnes jsem v armádní výslužbě. Dál chci ale sloužit své zemi a nabízet své zkušenosti i kontakty z prostředí světové diplomacie. Během první vlny koronavirové epidemie jsem založil sbírku Spolu silnější, která pomáhala lidem v první linii. Později jsem dal dohromady expertní tým a připravil doporučení pro lepší zvládání krizí. Aktivně se zapojuji dobrovolnicky, zejména v oblasti pomoci zdravotnickému systému, zařízením sociální péče a vzdělávání na dálku.

O mně

Celým jménem

armádní generál v.v. Ing. Petr PAVEL, M.A.

Datum narození

1. listopadu 1961

Místo narození

Planá u Mariánských Lázní

Rodinný stav

ženatý

Manželka

Eva Pavlová

Děti

synové Jan a Petr, dcera Eva

Zájmy

cestování, motocykl, lyžování, fotografie a knihy


Vzdělání

2005–2006

King's College London, Velka Británie, Master of Arts (M.A.), obor mezinárodní vztahy

1995

Vysoká štábní škola, kurz pro vyšší důstojníky, Camberley, Velká Británie

1988–1991

postgraduální studium, kurs vojenského zpravodajství, Vojenská akademie, Brno

1979–1983

​Vysoká vojenská škola pozemního vojska, Vyškov

1975–1979

Vojenské gymnázium, Opava


Jazyky

anglický, francouzský, ruský


Zdroj: NATO


Kariéra

od 30. 11. 2018

v záloze

2015–2018

2012–2015

náčelník generálního štábu AČR, Praha

2011–2012

zástupce náčelníka generálního štábu, Praha

2010–2011

národní vojenský představitel ČR v SHAPE, Mons, Belgie

2007–2009

zástupce vojenského představitele ČR při EU, Brusel

2006–2007

zástupce ředitele sekce MO – ředitel operačního odboru, Praha

2003–2004

zástupce velitele společných sil/velitel specializovaných sil, Olomouc

2003

národní představitel při velitelství US CENTCOM,Tampa, USA

2002

zástupce velitele divize, Brno

1999–2002

voj. asistent zástupce velitele pro řízení operací, velitelství AFNORTH (AFCENT), Nizozemí

1996–1998

velitel brigády speciálních sil, Prostějov

1994

funkce u vojenského zpravodajství

1993–1994

zástupce vojenského a leteckého přidělence ČR v Belgii, Nizozemsku a Lucembursku

1991–1993

funkce u vojenského zpravodajství

1985–1991

velitel výsadkové průzkumné roty zvláštního určení, Prostějov

1983–1985

velitel výsadkové průzkumné čety zvláštního určení, Prostějov


Operace/mise

2003

1992–1993

UNPROFOR, bývalá Jugoslávie


Bezpečnostní prověrky a certifikáty

Generál Pavel v minulosti úspěšně prošel nejpřísnějšími českými i světovými bezpečnostními prověrkami.


Generálské hodnosti


Vyznamenání

Sledujte mě na Twitteru