Zásady ochrany soukromí

Podobně jako práce a pomoc s vaší situací, je pro nás i ochrana vašeho soukromí zcela nepostradatelnou součástí námi vyvíjených aktivit. Níže si můžete přečíst více o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje a jak chráníme vaše soukromí.

Jak nás můžete kontaktovat?

Jsme spolek Pro bezpečnou budoucnost z.s., IČO: 08749981, sídlem Husovo náměstí 47, 413 01 Roudnice nad Labem a náš kontaktní e-mail je generalpavel@spolusilnejsi.cz. Na této adrese a kontaktu můžete pomocí korespondence komunikovat ohledně situací popsaných níže.

Jaké informace o vás zpracováváme a proč?

Pokud bychom neměli informace o vás, nemohli bych Vám zajistit to, proč se námi chcete spolupracovat, tedy pomáhat pomáhajícím v aktuální situaci. Případně bychom vás nemohli ani informovat o tom, jaké jsou aktuality kolem našich aktivit. Typicky zpracováváme vaše následující data:

Email:

Pokud jste nám k tomu dali souhlas, můžeme vám na váš email posílat takové informace, o které jste projevili zájem, tj. např. informace o novinkách. V případě, že k tomu máme váš souhlas, můžeme vám případně také zasílat obchodní sdělení na návazné produkty nebo služby.

Svůj souhlas samozřejmě můžete také kdykoli odvolat pomocí odkazu v kterémkoli ze zaslaných newsletterů, případně nám napiště na email generalpavel@spolusilnejsi.cz.

Další kontaktní údaje:

Pokud jste vyplnili formuláře na našem webu a uvedli v nich další osobní údaje (např. telefon, město a kraj, jak se chcete zapojit do iniciativy a další), využíváme je vždy pouze k účelu, který je u daného formuláře uveden.

Cookies:

Abychom vám usnadnili a zpříjemnili procházení našeho webu, zpracováváme i cookies. Jsou to malé soubory, které si váš počítač uloží a díky nim si pak naše internetové stránky mohou pamatovat důležité informace z vaší návštěvy (např. volbu jazyka, jakým způsobem procházíte webové stránky atp.). Cookies pomáhají jak vám v pohodlném užívání stránek, tak nám v jejich vylepšování a zobrazování informací, které budou zajímavé přímo pro vás. Díky cookies je možné shromažďovat různé informace, mezi které patří třeba IP adresa; ID zařízení, ze kterého stránky prohlížíte; typ prohlížeče; informace o prohlížení; vaše reakce na reklamy; aktivity na webových stránkách apod. Informace získávané prostřednictvím cookies jsou různé podle účelu daných cookies. Více si o nich můžete přečíst dále:

Základní cookies:

Bez základních cookies by nemohla tato webová stránka dobře fungovat. Základní cookies umožňují například navigaci stránky. Zároveň vám usnadňují užívání této stránky tím, že si např. zapamatují volbu jazyka po celou dobu, po kterou se po stránkách pohybujete a nebudete ho tak muset volit při každém prokliku na další stránku. Pokud z našich stránek odejdete, automaticky se tyto cookies smažou.

Analytické cookies:

Umožňují nám na základě anonymních informací lépe pochopit, jakým způsobem používáte tyto webové stránky (jako např. kolikrát a kam jste klikli a podobně). To následně můžeme využít pro zjištění, co na našich stránkách funguje a co ne, abychom je mohli vylepšovat a zároveň pro vás přinášet zajímavější obsah.

Marketingové cookies:

Umožňují nám zjistit, jakým způsobem se pohybujete na těchto webových stránkách a zjistit, jaké produkty či služby pro vás budou nejužitečnější, abychom vám mohli zobrazit produkty a služby, které se vám můžou hodit. Tyto cookies umožňují, abychom vám mohli na našich webových stránkách a na webových stránkách dalších uživatelů zobrazovat reklamy na produkty, které pro vás mohou být zajímavé.

Cookies pro sociální média:

Cookies pro sociální média vám umožňují připojit se k sociálním sítím a prostřednictvím nich nasdílet zajímavý obsah z naší webové stránky.

Údaje o vámi nominovaném člověku nebo jeho projektu:

Abychom mohli zhodnotit vámi nominovaného člověka nebo jeho projekt, a určit, jestli mu dokážeme pomoct, potřebujeme od vás data uvedená v kontaktním formuláři. Tato data využíváme pouze pro naši interní potřebu a nejsou nikam dále předávána.

Komu předáváme údaje o procházení stránek a váš e-mail?

Informace o procházení stránek pro nás zpracovává Google, Inc., a to pomocí nástrojů Google Tag Manager, Google Search Console, Google Analytics a Google AdWords, který díky cookies (viz výše) umožňuje měření a vyhodnocování způsobu užívání těchto webových stránek a cílení reklamy. Dále využíváme napojení formulářových prvků na Google Drive a Mailchimp.

Komu vaše osobní údaje předáváme?

Vaše kontaktní údaje předáváme týmu generála Pavla, který rozesílá pravidelný newsletter jak pod hlavičkou Spolu silnější, tak později jménem generála Pavla. Žádné další straně vaše osobní údaje nikam nepředáváme, ani s databázemi nijak neobchodujeme. Nemusíte se bát, vaše údaje jsou u nás v bezpečí.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchovávám?

Vaše údaje, které máme díky vašemu souhlasu, o vás budeme zpracovávat po dobu 5 let. Doba uložení cookies se různí podle jejich účelu.

Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

Právo požadovat přístup ke svým osobním údajům– tzn. že se nás můžete zeptat, jaké osobní údaje o vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.

Právo na opravu– pokud nejsou vaše osobní údaje, které o vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.

Právo vznést námitku– v případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našeho oprávněného zájmu zamezit opakovanému objednávání nebo nabízení produktů nebo služby, můžete proti takovému zpracování vznést námitku, kterou se musíme zabývat.

Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“)– tzn. že na vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát být u nás registrováni. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví dle bodu 4. atd.) a v takovém případě výmaz nemůžeme provést.

Právo na omezení zpracování– v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:

  • pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme vaše sdělení ověřit;
  • jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
  • pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění vašich právních nároků;
  • pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu, nebo je zpracovávat nebudeme.

Právo na přenositelnot údajů– v případě, že nás o to požádáte, poskytneme vám vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.

Právo podat stížnost– pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jsou vaše osobní údaje u nás v bezpečí?

Samozřejmě! Veškeré vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití a pečlivě je střežíme, aby se k nim nedostal nikdo neoprávněný.

Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně našich zásad ochrany soukromí, můžete nám napsat na email generalpavel@spolusilnejsi.cz. Může se stát, že tyto podmínky budeme občas aktualizovat, tudíž doporučujeme, abyste se na tuto stránku čas od času podívali.