Blog

Na začátku epidemie jsme měli ambici zachránit svět

Na začátku epidemie jsme měli ambici zachránit svět

Rozhovor s Janem Světlíkem, významným moravskoslezským podnikatelem a mecenášem, který přijal pozvání k regionálnímu jednání expertů o dopadech koronavirové epidemie.

Na krizi musí být připravena technika i myšlení lidí

Na krizi musí být připravena technika i myšlení lidí

Rozhovor s Emilem Vacíkem, profesorem na ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, který přijal pozvání k regionálnímu jednání expertů o dopadech koronavirové epidemie.

Spolu silnější – půjde to i po krizi?

Spolu silnější – půjde to i po krizi?

Chystalo se tehdy velké cvičení a k mému překvapení nám velitel řekl, že nás nebude hodnotit podle toho, jak hladce cvičení proběhne a jak bezproblémový dojem zanechá, ale naopak podle toho, kolik problémů a nedostatků odhalíme a kolik přineseme návrhů k jejich řešení. Tuto definici úspěchu si od té doby stále připomínám.

Jsou i dobré zprávy

Jsou i dobré zprávy

V posledních týdnech, časech pandemických, jsme ze všech stran vystaveni takovému množství negativních informací, že už jsme si na to vlastně zvykli.

Umíme táhnout za jeden provaz jako jeden tým

Umíme táhnout za jeden provaz jako jeden tým

Na první pohled není vidět, co jsou lidé opravdu zač. To vyjde na povrch až ve chvíli, kdy o něco jde, když jsou vystaveni skutečnému nebezpečí.

Vím, že to dokážeme!

Vím, že to dokážeme!

Od politiků doma i v zahraničí, případně z médií zaznívá, že jsme ve válce. Ve válce s koronavirem. Jako člověk, který měl příležitost poznat válku zblízka, bych doporučil s tímto označením šetřit. Válečná rétorika a příval mnoha negativních informací ze všech stran vyvolávají jen strach a nejistotu.

#spolusilnejsi