Pro novou vládu chystám systém pro lepší zvládání krizí

Chci Česko lépe připravit na zvládání krizí. Současný systém potřebuje důkladnou revizi. Jednám proto s experty a sbírám podněty i od veřejnosti. Návrh na zlepšení, který pracovně nazývám Systém protikrizové ochrany, připravuji pro novou vládu, tak aby mohla změny provést co nejdříve.

Krize zítřka mohou mít různou podobu, od masivních kybernetických útoků, přes energetické výpadky, migrační vlny, rozsáhlé průmyslové katastrofy, živelní pohromy až po epidemie. Za všech okolností ale potřebujeme moderní a funkční systém, který zajistí, že všechny složky státu i občané budou vědět, co mají dělat.

Roční boj s epidemií koronaviru nám přinesl mnoho často bolestných zkušeností, zmatků a zklamání. Je třeba se poučit a provést změny v systému krizového řízení. Do podzimu už se cenná zkušenost ztratí. Nutně potřebujeme udělat vyhodnocení ještě teď do léta.

V minulých dnech už jsem se setkal třeba s šéfem Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Řehkou, poradcem předsedy vlády pro hybridní hrozby Matoušem nebo šéfem Správy státních hmotných rezerv Švagrem. Na konzultacích se domluvil i se šéfem skupiny expertů MeSES Smejkalem. 

Na stole pro novou vládu

Do začátku léta budu dál jednat s experty na krizové řízení z různých resortů i dalšími lidmi, kteří mají cenou osobní zkušenost z boje s pandemií. Cílem je najít základní shodu mezi specialisty ze státních institucí tak, aby doporučení mohla ihned využít příští vláda. Proto chci o závěrech jednat i se zástupci politických stran.

Doporučení připravují experti, ale budou vycházet i ze zpětné vazby od občanů. Lidé na sobě nejvíc pocítili, co během krize stát dělal dobře, a co špatně.

Aktuální iniciativa navazuje na soubor doporučení k lepšímu zvládání koronavirové krize. Ty jsem dal dohromady po diskusi se 100 expertů po první vlně koronavirové epidemie a následně je představil předsedovi vlády, ministru zdravotnictví a předsedům obou parlamentních komor a šesti příslušných výborů Parlamentu. 

/Psáno pro Hospodářské noviny 25. 5. 2021/
zdroj: http://blog.aktualne.cz/blogy/petr-pavel.php

Petr Pavel

Armádní generál ve výslužbě, bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky a předseda vojenského výboru NATO. Dnes se věnuje přednáškám a besedám s občany a s cílem dále pomáhat posilovat českou společnost, aby byla soudržná a nerozdělovali ji vnitřní konflikty, založil spolek Pro bezpečnou budoucnost.

#spolusilnejsi