Jsou i dobré zprávy

V posledních týdnech, časech pandemických, jsme ze všech stran vystaveni takovému množství negativních informací, že už jsme si na to vlastně zvykli. 

Z jedné strany se na nás valí statistiky nakažených, zemřelých, nebo problémy zdravotnických systémů v té, či oné zemi. Ze strany druhé nás masírují informace o poklesu výroby, HDP, příjmů, životní úrovně a naopak růstu nezaměstnanosti, platební neschopnosti a zadlužení. K tomu se přidávají různá omezení, většinou potřebná a přitom dosti nepříjemná. A najednou se může zdát, že svět, jak jsme ho znali ještě docela nedávno, se pomalu drolí a před námi je nejistá a neradostná budoucnost. 

V této negativní záplavě tak občas trochu zanikají zprávy o mnoha pozitivních skutcích a trendech nebo konstruktivní návrhy, jak se co nejrychleji a s co nejmenšími následky dostat z problému, jehož vážnost nelze zpochybňovat. 

Mezi těmi nejpozitivnějšími vidím hlavně spontánní angažovanost občanů, jednotlivců i organizací různých forem, kteří této krizi nechtějí jen pasivně přihlížet. Jak už je u nás zvykem, každý dobrý úmysl bývá občas znevažován a napadán, většinou těmi, kteří se kromě neustálého kritizování nikdy o nic nepokusili. 

generál Petr Pavel

Velice si vážím odvahy, odhodlání a nasazení všech těch tisíců lidí, kteří se rozhodli svým dílem, jakkoliv velkým, přispět ke zvládnutí současné pandemie nového koronaviru. Je totiž zřejmé, že stát nemůže v případě rozsáhlejší krizové situace pokrýt 100 % všech potřeb. Občanské iniciativy jsou proto nezbytným doplňkem skládačky, ze které se tvoří efektivní reakce na krizi.

I já jsem byl vždycky zvyklý spíše konat a ovlivňovat, než odevzdaně přijímat to, co přicházelo. V době před pandemií jsem se spolu s kolegy ze spolku Pro bezpečnou budoucnost snažil přispět k lepšímu povědomí veřejnosti o bezpečnostních a zahraničněpolitických otázkách. Pořádali jsme přednášky a besedy pro studenty a veřejnost po celé republice. Vyhlášení mimořádných opatření si vynutilo dočasné přerušení všech našich aktivit. Přemýšleli jsme, jak v nastalé situaci s co největším efektem přiložit ruku k dílu. Inspirováni lidmi, kteří se do pomoci ostatním pustili sami a se svými omezenými prostředky, přišli jsme s iniciativou Spolu silnější, která si dala za cíl pomáhat těm, kteří pomáhají. Nejen finančně a organizačně, ale hlavně rychle!

Odebírejte novinky
 

Přihlaste se k odběru novinek z iniciativy Spolu silnější a buďte mezi prvními, kdo bude vědět o našich plánovaných akcích. Pravidelně zasíláme shrnutí nejzajímavějších článků z médií a příspěvků na sociálních sítích. Stejně tak se můžete díky našim newsletterům připojit k dobročinným aktivitám.

 

Založili jsme transparentní účet, na který jsme všichni přispěli a požádali veřejnost, aby se zapojila také. Ať už finančně, nebo alespoň dobrým tipem na někoho, kdo by naši pomoc potřeboval. A to, co následovalo, předčilo naše očekávání. Od spuštění iniciativy před dvěma týdny už stovky dárců přispěly téměř milionem korun a zároveň se nám na webové stránce projektu sešlo mnoho upozornění na různé dobrovolnické aktivity, které si zaslouží podporu. Z nich jsme už podpořili 14, celkovou částkou více než 430 tisíc korun. Finanční dary všech ochotných pomoci tak podporují ty, kteří díky tomu mohou pokračovat v přímé pomoci stovkám a tisícům dalších lidí v nouzi. 

Díky mnoha podobným iniciativám, které se podílí na účinné odpovědi na pandemii, se nám nejen podaří se s ní úspěšně vypořádat, ale vyjdeme z ní poučenější o nutnosti a užitečnosti účinné spolupráci státního a neziskového sektoru. Za to jim všem patří dík a uznání.

Petr Pavel

Armádní generál ve výslužbě, bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky a předseda vojenského výboru NATO. Dnes se věnuje přednáškám a besedám s občany a s cílem dále pomáhat posilovat českou společnost, aby byla soudržná a nerozdělovali ji vnitřní konflikty, založil spolek Pro bezpečnou budoucnost.

#spolusilnejsi