Prohlášení generála Petra Pavla

Nabídl jsem pomoc naší zemi. Obracím se na spojence. Chci podpořit žádost naší země o konkrétní společný postup při obraně naší suverenity a jednoty aliance. Věřím, že se k podpoře přidají i další nestátní autority, aby poselství z ČR bylo co nejsilnější.


Petr Pavel

Armádní generál ve výslužbě, bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky a předseda vojenského výboru NATO. Dnes se věnuje přednáškám a besedám s občany a s cílem dále pomáhat posilovat českou společnost, aby byla soudržná a nerozdělovali ji vnitřní konflikty, založil spolek Pro bezpečnou budoucnost.

#spolusilnejsi