Přejmenování facebookové stránky a sloučení profilů

Rádi bychom Vás informovali o změně názvu naší hlavní facebookové stránky a sloučení s vedlejší stránkou, která se věnuje stejnému tématu.

Nově náš hlavní facebookový profil najdete namísto dosavadního ‚Spolu silnější‘ jako ‚Generál Pavel – Spolu silnější.‘

Veškeré aktivity iniciativy Spolu silnější jsou pevně spjaty s osobou jejího zakladatele generála Pavla, proto budeme nově komunikovat jeho jméno již v názvu stránky, která tak bude srozumitelnější a snáze dohledatelná.  

Současně také nově pojmenovaný hlavní profil slučujeme s dosavadní vedlejší stránkou, která nese stejný název, tj. Generál Pavel – Spolu silnější a odstraňujeme tak duplicitu.

Těšíme se na Vás na našich sociálních sítích.


Renaming of our Facebook page and merging profiles

We would like to inform you about the name change of our main Facebook page and the merging with our other Facebook page dedicated to the same topic.

From now on, you will find our main Facebook page under ‘Generál Pavel – Spolu silnější’ instead of the current ‘Spolu silnější’. 

All the activities of the initiative Spolu silnější are firmly connected with its founder, general Petr Pavel, so we will communicate his name in the title of the page, which will be therefore more understandable and easier to find.

At the same time, we will also merge the newly named main profile with the existing side page, which bears the same name, i.e. Generál Pavel – Spolu silnější, thus eliminating duplication.

We look forward to seeing you on our social networks.


#spolusilnejsi