Společně s Rozběháme Česko jsme podpořili Linku bezpečí

Společně s iniciativou Rozběháme Česko jsme připravili charitativní výzvu. Zapojilo se do ní přes 3 000 běžců a podařilo se nám vybrat 155 740 korun. Celou částku jsme věnovali na provoz Linky bezpečí.

Psychické potíže, rodinné vztahy a problémy sexuálního vyzrávání – to jsou témata, která konzultanti Linky bezpečí řešili během roku 2020 nejčastěji. Šlo zejména o sebevražedné tendence, sebepoškozování, smutek a deprese, psychické potíže a poruchy, týrání. 

Činnost linky je mimořádně důležitá, denně na ní zavolá několik stovek dětí i rodičů, kteří potřebují slyšet slova podpory a pomoc odborníků.

Provoz linky je zajišťován nonstop, a kromě telefonických hovorů vyřizují také kontakty prostřednictvím chatu nebo emailu. 

"I když byl rok 2020 pro Linku bezpečí z důvodu pandemie covidu-19 a následných opatření náročný, podařilo se nám udržet nonstop provoz a být tak dětem k dispozici 7 dní v týdnu 24 hodin denně," uvedla Soňa Petrášková, ředitelka Linky bezpečí.

'Moc si vážím nejen těch, kdo pomáhají dětem i dospělým řešit psychické potíže nebo třeba šikanu, ale také více než tří tisícovek běžců, kteří přispěli. Česko má dobré lidi," řekl k úspěšné sbírce generál Pavel.

Na společném setkání s ředitelkou linky generál Pavel ujistil, že je iniciativa Spolu silnější připravena podpořit její činnost i prostřednictvím některého z budoucích projektů. 

Linka bezpečí je neziskovou organizací. Z hlediska financování by její provoz bez vládních dotací a podpory soukromých dárců a partnerů nebyl možný.

#spolusilnejsi