K mému členství v KSČ

"V mládí mě jako každého formovala hlavně moje rodina. Oba rodiče byli členy KSČ, táta byl voják z povolání. Od 14 let jsem byl v uniformě a svou budoucnost jsem viděl ve službě v armádě. Mým snem tehdy bylo stát se elitním výsadkářem. Členství v KSČ jsem vnímal v mém prostředí jako normální věc a nijak jsem to tehdy neřešil.
Dnes vím, že to byla chyba. A lituji toho. Komunistický režim byl zločinný.
Politiku jsem začal víc vnímat až o dost později a až podle reakce režimu na události roku 1989 a s přívalem nových informací jsem získal nový pohled na spoustu věcí. A poučil se z toho.
V posledních víc než 30 letech služby demokratickému státu jasně a v praxi ukazuji, za jakými hodnotami stojím. A nepaušalizuji. Lidi posuzuji podle toho, co kdo skutečně dělal."

- generál Petr Pavel

Pozn: Podporučík Petr Pavel podal přihlášku do KSČ v únoru 1983, členem byl od února 1985 do listopadu 1989.

Personální dokumentace uložená v Archivu bezpečnostních složek

V Archivu bezpečnostních složek (ABS – součást Ústavu pro studium totalitních režimů, pečuje o archiválie bezpečnostních složek z období komunistické moci) jsou uloženy 3 soubory dokumentů, které se týkají tehdejší vojenské služby Petra Pavla: standardní osobní spis vojáka z povolání (KP-4248 V), osobní svazek vedený Zpravodajskou správou Generálního štábu (50 148) a Záznamní list k prověřované osobě pro styk se státním tajemstvím (B-949-5).

Dokumenty obsahují základní personální dotazníky, životopisy, hodnocení nadřízených, vysvědčení z absolvovaných kursů nebo potvrzení o složených zkouškách. (Světle znečitelněné jsou osobní údaje nezúčastněných osob v souladu s ochranou osobních údajů, tmavě znečitelněné byly již dokumenty v ABS.)

Generál Pavel zcela transparentně zveřejňuje veškerou dokumentaci ABS vedenou ke své osobě k nahlédnutí veřejnosti.

Obsahuje i formulace týkající se „třídně-poltického“ profilu. Naprosto totožné, či jen mírně obměněné ideologické fráze obsahují prakticky všechny osobní spisy důstojníků před listopadem 1989.

Komentář odborníků

„Formulace v dokumentech ABS o vztahu Petra Pavla k bývalému režimu jsou pro tu dobu standardní a odpovídají tehdejším normám. Ze spisů vyplývá, že jednal a vyjadřoval se konformně s tím, co se od důstojníka ČSLA očekávalo, nic míň, ale ani nic víc.“

Radek Schovánek, badatel a odborník na československý komunistický režim

„Pokud by personální hodnocení vojáka z povolání tehdy takovéto formulace neobsahovalo, byl by hodnotitel upozorněn, aby je doplnil, protože bez nich je nebylo možné odevzdat nadřízenému, ani je založit do osobního spisu. V personální dokumentaci Petra Pavla není nic, co by dokazovalo jeho nadstandardní oddanost vůči komunistickému zřízení či ideologii.“

PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA, vojenský historik a odborník na československou armádu
Standardní osobní spis vojáka z povolání (KP-4248 V, fond Personální spisy příslušníků ZSGŠ a VKR)


Osobní svazek vedený Zpravodajskou správou Generálního štábu (50 148, fond Zpravodajská správa Generálního štábu ČSLA – svazky)


Záznamní list k prověřované osobě pro styk se státním tajemstvím (B-949-5, fond Hlavní správa vojenské kontrarozvědky SNB – svazky)