269 hodin terapeutické péče pro zdravotníky z Chebska

Částka, kterou jsme této aktivitě zaslali:

156 800 Kč

V rámci projektu #DejmeSilu jsme ve spolupráci s Komunitním osvětovým společenstvím z.s. dokázali urychleně vytvořit terapeutické centrum přímo v prostorách chebské nemocnice a zajistili jsme tak pomoc lékařům a sestrám přímo na místě jejich pracoviště. Mohou tak během své práce nebo krátce po ní zpracovávat extrémní emoce z velké zátěže a stresu. A to všechno díky vašim příspěvkům do sbírky!

Během první vlny projektu #DejmeSilu na podporu chebských zdravotníků bylo vybráno 100 800 Kč. Z tohoto výtěžku bylo zřízeno, koordinováno a realizováno terapeutické centrum pro zdravotníky chebské nemocnice přímo v jejím areálu. Celkově bylo z tohoto daru poskytnuto 176 individuálních hodin krizové intervence, terapie a poradenství. 

Druhá fáze projektu byla realizována již mimo areál nemocnice. Z částky 56 000 Kč, která se vybrala během této druhé fáze, bylo poskytnuto 93 hodin terapie, krizové intervence a poradenství. 

V průběhu realizace druhé fáze projektu byl KOS z. s. osloven novým ředitelem Karlovarské krajské nemocnice s prosbou o propojení s jejich terapeutickým týmem, který si chce nemocnice ponechat pro trvalou spolupráci. Tento fakt považujeme za největší úspěch celého projektu. 

Ze sbírky bylo v první fázi uvolněno 100 800 Kč, následně pak 56 000 Kč.

Děkujeme všem za podporu!
#spolusilnejsi

#spolusilnejsi