5 mobilních telefonů pro pacienty na uzavřených pokojích lůžkového oddělení Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze

Částka, kterou jsme této aktivitě zaslali:

18 000 Kč

Díky vašim darům jsme mohli zakoupit 5 kusů chytrých mobilních telefonů, včetně 10 ochranných, desinfikovatelných krytů, které budou sloužit onkologickým pacientům, kteří nemohou být v přímém kontaktu se svými blízkými, ani dalšími lidmi mimo zdravotníky i po několik týdnů.

Telefony umožní zprostředkovanou a pravidelnou komunikaci pacientů s dobrovolníky Amelie, kteří docházejí za jinými pacienty na lůžka. Pacienti si tak budou moci popovídat s někým mimo systém, sdílet strasti i radosti svého odloučení, které je v v tomto složitém období ještě těžší a také budou moci dostat informace, které mohou potřebovat. Vedení a zaškolení dobrovolníků i předání telefonů zajišťuje nezisková organizace Amelie, z.s.

Celková výše našeho daru byla 18 000 Kč.

Děkujeme všem za podporu!
#spolusilnejsi #pomahamepomahat

#spolusilnejsi