500 respirátorů pro Táborsko

Částka, kterou jsme této aktivitě zaslali:

20 000 Kč

Z vašich darů jsme podpořili táborský domácí hospic Jordán.

Tento hospic má v péči pacienty v terminálním stádiu onemocnění všech věkových kategorií, včetně dětí, s maximální kapacitou 12 lidí denně. Hospic dále provozuje terénní odlehčovací službu pro 24 klientů. Období pandemie covid značně zkomplikovalo situaci pacientů, jejich rodin i personálu hospice.

Díky Vám bylo zakoupeno 500 ks respirátorů pro klienty i pro jeho zaměstnance při celkové hodnotě daru 20 000 Kč.

Děkujeme všem za podporu!
#spolusilnejsi

#spolusilnejsi