6000 testů pro seniory a personál v domovech seniorů

Částka, kterou jsme této aktivitě zaslali:

181 500 Kč

Iniciativa Spolu silnější podpořila částkou 181 500 korun epidemiologickou studii Prevence COVID 19 u seniorů v České republice.

Cílem unikátního vědeckého projektu je včasné odhalení ohnisek nákazy prostřednictvím rychlého a neinvazivního testu. Ten se provádí odběrem slin pacientů. Výsledek je díky bezprostřední analýze vzorku znám během pouhých tří hodin. Spolehlivost, jednoduchost, a především vysoká rychlost testu umožní zjistit zdravotní stav pacienta ve velmi krátkém čase a v případě pozitivního výsledku na něj okamžitě zareagovat.

Projekt vědecky řídí RNDr. Karel Drbal, PhD., klinickým konzultantem projektu je MUDr. Petr Smejkal a koordinaci realizační části projektu s domovy seniorů zajišťuje Simona Bagarová, Management pro neziskovky (SB-C, z.s.).

Pilotní projekt této studie odstartuje 18. května. V průběhu 2-3 týdnů bude provedeno 6 000 testů mezi klienty a personálem několika vybraných seniorských center v Praze. Cílem projektu je získat dostatečné množství informací, na jejichž základě by se testování v další fázi rozšířilo do desítek zařízení pro seniory po celé České republice. Výsledky studie organizační tým odprezentuje v polovině června.

Děkujeme všem za podporu!
#spolusilnejsi #pomahamepomahat

#spolusilnejsi