8 měsíců terapeutické péče pro sociálně znevýhodněné děti a dospívající

Částka, kterou jsme této aktivitě zaslali:

33 600 Kč

Na sociálně znevýhodněné děti a dospívající, kteří nemají bezpečné a podpůrné rodinné zázemí, měla řadu měsíců trvající distanční výuka a další opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 zvláště těžký dopad. Spojili jsme proto síly s nízkoprahovým klubem Pacific pod záštitou komunitního centra Motýlek a díky vašim příspěvkům jsme zajistili 8 měsíců pravidelné péče psychoterapeutické péče pro jejich klienty.

Ze sbírky bylo uvolněno 33 600 Kč.

Děkujeme všem za podporu!
#spolusilnejsi

#spolusilnejsi