Aktivizace dárců krve v Pardubickém kraji

Částka, kterou jsme této aktivitě zaslali:

25 000 Kč

Z vašich příspěvků jsme podpořili informační kampaň Klubu dárců krve Pardubického kraje.

V souvislosti s pandemií COVID-19 došlo k významnému poklesu bezpříspěvkových odběrů krve i plazmy, což se může citelně projevit po obnovení plného provozu nemocnic. Klub dárců se proto snaží aktivně získávat a motivovat nové bezpříspěvkové dárce.

Na informační kampaň v Pardubickém kraji jsme přispěli částkou 25 000 Kč. Moc děkujeme všem dárcům - přispěvatelům do naší sbírky i do krevní banky.

Děkujeme všem za podporu!
#spolusilnejsi #pomahamepomahat

#spolusilnejsi