Dárková karta na nákup potravin do Ústí nad Labem

Částka, kterou jsme této aktivitě zaslali:

25 000 Kč

Co jste dělali před vypuknutím současné krize?

Připravovali jsme naši největší akci v roce - Křesadlo pro 6 oceněných dobrovolníků v Ústeckém kraji. A startovali jsme od ledna náš dosud největší projekt s názvem Bydlím a žiji v Ústí nad Labem, tedy novou metodu pro zabydlování lidí s názvem Housing First.

Nastupovali noví lidé do týmu, pronajali jsme si nové prostory pro samostatnou práci tohoto týmu a vyhledávali jsme klíčové pracovníky, tedy lidi, kteří budou přímo s lidmi bez domova velmi individuálně pracovat.

Lenka Černá s týmem Dobrovolnického centra z.s.

Jak vás tato situace zasáhla?

Po osobní stránce jako každého člověka. Po pracovní jsme rychle zřídili Krajské koordinační centrum dobrovolnické pomoci v Ústeckém kraji a nejprve vytvořili systém štábu, bezpečné střídání v něm a v prvních 10 dnech se především věnovali ohromnému zájmu dobrovolníků, jejich registraci, proškolení a pojištění pro bezpečnou práci v terénu.

Postupně se začala objevovat poptávka po pomoci. Přeorganizovali jsme naši práci, začali směnovat, zjistili jsme, že máme nedostatečnou výpočetní techniku pro Home office a že nám chybí auta pro přepravu nouzové potravinové pomoci. Hledali jsme nové postupy a uvědomovali si slabá místa. Důležitá byla naše mnohaletá spolupráce před pandemií ve 2 platformách - PANELU humanitárních organizací Ústeckého kraje, kde jsme se pravidelně setkávali se zástupci neziskových organizací se složkami Integrovaného záchranného systému; a RADA dobrovolnických center Severozápad, kde se pravidelně potkávají zástupci dobrovolnických iniciativ v kraji a snadno pak spolu komunikujeme, plánujeme a realizujeme okamžitou pomoc v aktuální situaci. Bez těchto platforem bychom byli těžko tak rychle zorientovaní a připravení pomáhat.

Jak vás situace změnila?

Rozhodně se chceme více připravit na budoucnost. Zlepšit naše vybavení pro flexibilnější fungování - máme především starší stolní počítače, které stačí pro běžnou práci v kanceláři, už ale ne každý v týmu má doma vlastní a funkční techniku pro konferenční hovory. To zlepšíme. Protože celou práci štábu dobrovolnické pomoci řídíme přes Trello nástěnky a důkladně evidujeme každou denní práci; donutilo to všechny kolegy v týmu Trello začít aktivně používat. V tom jsme se ohromně posunuli; například lidi, kteří odmítají sociální sítě nebo doma pracovat s technikou, jsou nyní aktivnější.

Pro mě osobně jsou takové situace příležitostí pracovat na sobě a zlepšovat se. Méně posuzovat, více si hlídat své bezpečí a zdraví, přehodnotit životní priority a uvědomit si důležité věci.

"Cítíme se ocenění, že někdo vnímá, že se snažíme nejen v tomto čase dělat to nejlepší, co právě umíme."

Jak vám pomůže podpora od našich dárců?

Vaší pomoci si moc ceníme, protože nám umožní doplnit nouzové potravinové balíčky pro lidi momentálně bez prostředků. Základ máme z Potravinové banky, kde je několik komponentů (třeba těstoviny nebo instantní polévky), ale chybí třeba mléčné výrobky, pečivo či trocha ovoce/zeleniny. Také nám dárkový šek umožňuje čerpat pohonné hmoty pro případ zavážek do vzdálenějších míst.

Co pro vás tato pomoc od lidí znamená?

Cítíme se ocenění, že někdo vnímá, že se snažíme nejen v tomto čase dělat to nejlepší, co právě umíme. Nejsme v pomáhání sami, věříme, že ... společně to dokážeme. Děkujeme moc, za pomoc, vážíme si toho.

Děkujeme všem za podporu!
#spolusilnejsi #pomahamepomahat

#spolusilnejsi