Desinfekce do hospicu Dobrého pastýře v Čerčanech

Částka, kterou jsme této aktivitě zaslali:

10 000 Kč

Díky Vašim příspěvkům jsme mohli podpořit Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech.

V souvislosti s pandemií COVID-19 několikanásobně narostly náklady hospicu na ochranné prostředky a desinfekce. Hospic, jehož hlavním posláním je zajistit důstojný zbytek života pacientům v terminálním stádiu onemocnění, poskytuje rovněž terénní služby v podobě domácího hospice pro klienty ze Středočeského kraje a zajišťuje osvětovou činnost.

V souvislosti s aktuálním vývojem situace a zpřísňováním opatření pro zdravotnická zařízení jsme se sbírky uvolnili 10.000 Kč na nákup desinfekce pro prostory, klienty a návštěvníky hospicu. 

Děkujeme všem za podporu!
#spolusilnejsi

#spolusilnejsi