Dezinfekce a ochranné štíty pro Plzeňsko a Karlovarsko

Částka, kterou jsme této aktivitě zaslali:

16 500 Kč

Z vašich darů jsme ve spolupráci s obecně prospěšnou společností KOTEC zajistili nákup materiálu na tisk ochranných štítů, které tisknou dobrovolníci organizace na zapůjčených 3D tiskárnách, a nákup dezinfekce.

Štíty a dezinfekce jsou určeny pro pracovníky a klienty poskytovatelů služeb sociální prevence z Karlovarského a Plzeňského kraje. Podpořené klienty tvoří především sociálně vyloučené rodiny a děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Poskytli jsme jim dar ve výši 16 500 Kč.

Děkujeme všem za podporu!
#spolusilnejsi #pomahamepomahat

#spolusilnejsi