Distribuce ochranných štítů na Moravskoslezsku

Částka, kterou jsme této aktivitě zaslali:

10 000 Kč

Členové dobrovolnické iniciativy Lidé pro lidi během jarní vlny pandemie vyrobili tisíce ochranných štítů a sponek na roušky, zejména pro potřeby pracovníků ve zdravotnictví, školství a sociálních službách.

Jelikož se během podzimu poptávka opět zvedla, pokračují ve své práci a vyvíjí nový model vylepšeného štítu. Štíty a sponky na roušky rozváží do celého kraje, ale i za jeho hranice.

Z vašich příspěvků jsme dobrovolníkům poskytli kartu na pohonné hmoty ve výši 10.000,- Kč

Děkujeme všem za podporu!
#spolusilnejsi

#spolusilnejsi