Obědy pro 32 znevýhodněných dětí

Částka, kterou jsme této aktivitě zaslali:

25 440 Kč

Z vašich příspěvků jsme mohli podpořit Komunitní centrum Motýlek, které v době koronavirové pandemie zajišťuje obědy pro děti a dospívající, jejichž rodiny se ocitly v nouzi. Jedná se většinou o jediné teplé jídlo za den, které tyto děti dostávaly ve škole.

Právě díky vašemu daru 25 000 Kč se podařilo zajistit, že děti budou moci dostat oběd i následující téměř celý měsíc.

Děkujeme všem za podporu!
#spolusilnejsi #pomahamepomahat

#spolusilnejsi