Obědy pro děti rodičů - samoživitelů z Jeseníku

Částka, kterou jsme této aktivitě zaslali:

25 600 Kč

Z vašich darů jsme podpořili projekt obědů pro osm dětí ze sociálně ohrožených rodin - dětí rodičů samoživitelů z Jeseníku, kteří se vlivem dopadu pandemie COVID-19 ocitli ve vážné ekonomické situaci.

Obědy na 8 nadcházejících týdnů pomohou vyřešit nejen okamžitou svízelnou situaci rodičů, ale zároveň podpoří i místní restauraci. Zajištění obědů a jejich distribuci zprostředkuje Nadační fond Dobrá srdce, který má v plánu pokračovat v této aktivitě i v následujícím období.

Z naší sbírky jsme uvolnili částku 25 600 Kč.

Děkujeme všem za podporu!
#spolusilnejsi #pomahamepomahat

#spolusilnejsi