Obědy pro seniory, rodiče samoživitele a jejich děti

Částka, kterou jsme této aktivitě zaslali:

25 000 Kč

Díky Vašim příspěvkům jsme podpořili organizaci Breakfaststory a jejich projekt Potěš obědem, díky kterému denně dostává 120 lidí obědy zdarma.

Pomáhají seniorům, rodičům samoživitelům a jejich dětem, všem, kteří byli nejvíce zasaženi důsledky koronavirové pandemie. Obědy se vaří výlučně v sociálních podnicích, které zaměstnávají jak sociálně ohrožené lidi, tak lidi s mentálním či fyzickým hendikepem. Těmito tzv. obědovými zakázkami pomáhá projekt udržet provozy podniků v chodu a zároveň umožňuje např. ženám bez přístřeší, které pracují v Jídelně Kuchařek bez domova, aby se neocitly zpět na ulici a měly zajištěn alespoň minimální příjem.

Sbírka Spolu silnější přispěla částkou 25 000 Kč na tyto obědy a na rozvoz obědů do rodin. Díky Vašim darům bude zajištěn rozvoz obědů do všech rodin na následující 3 týdny. 

Děkujeme všem za podporu!
#spolusilnejsi #pomahamepomahat

#spolusilnejsi