Ochranné pomůcky a potravinová pomoc pro děti z Klokánku

Částka, kterou jsme této aktivitě zaslali:

15 000 Kč

Z vašich darů jsme podpořili děti ze zařízení, vyžadující okamžitou pomoc Klokánek a zaměstnance těchto zařízení.

Uhradili jsme nákup ochranných pomůcek a potravin pro přípravu obědů pro děti, které v běžném režimu obědvají ve školách. Organizace FOD v současnosti provozuje 15 zařízení Klokánek a stará se o více než 200 dětí. Nyní jsou 3 zařízení v karanténě vzhledem k výskytu onemocnění u dětí nebo pečujícího personálu. Každá finanční i materiální pomoc má pro Klokánky velký význam, děkujeme i jejich jménem.

Organizaci FOD, která Klokánky provozuje, jsme věnovali 15 000 Kč.

Děkujeme všem za podporu!
#spolusilnejsi

#spolusilnejsi