Ochranné prostředky a technické vybavení pro zaměstnance a klienty charitních služeb na Pelhřimovsku

Částka, kterou jsme této aktivitě zaslali:

25 000 Kč

Z vašich příspěvků jsme pomohli Oblastní charitě Pelhřimov, která se stará o nejvíce ohrožené lidi - seniory, lidi bez domova, sociálně slabé rodiny a lidi se zdravotním postižením - a zároveň poskytuje domácí hospicovou péči.

Zaplatili jsme nákup ochranných prostředků pro zaměstnance a také základní technické vybavení (3 chytré telefony, 6 webkamer a 4 reproduktory), které bude použito pro komunikaci s lidmi v domácí hospicové péči, za kterými nemohou dočasně docházet terénní pracovníci.

Charitě jsme věnovali finanční dar ve výši 25 000 Kč. Charitě jsme rovněž zprostředkovali 500 ks látkových roušek, které zdarma dodala a distribuovala firma Livesport.

Děkujeme všem za podporu!
#spolusilnejsi #pomahamepomahat

#spolusilnejsi