Ochranné prostředky a zajištění dopravy pro lidi s autismem

Částka, kterou jsme této aktivitě zaslali:

25 000 Kč

Z vašich darů jsme pomohli Národnímu ústavu pro autismus, z. ú. (NAUTIS), pečujícímu o lidi s poruchou autistického spektra. V době pandemie COVID-19 jim citelně narostly náklady na úklidové a desinfekční prostředky a také na transport klientů, kteří ve velké většině těžce snášejí roušky i další fyzická a bezpečnostní omezení.

Podpořili jsme je částkou 25 000 Kč.

Děkujeme všem za podporu!
#spolusilnejsi #pomahamepomahat

#spolusilnejsi