Podpora Diakonie Českobratrské církve evangelické na nákup vybavení a ochranných pomůcek pro pečovatelky

Částka, kterou jsme této aktivitě zaslali:

50 000 Kč

Díky vašim darům jsme podpořili Diakonii ČCE, která pomáhá tisícům seniorů a lidí s postižením, ale mimořádné výdaje, související s korovnavirovou krizí, nemůže hradit z dotací na provoz služeb. Z finančního daru budou zakoupeny ochranné pomůcky (rukavice, respirátory nebo ochranné obleky) a dezinfekce pro klienty i pečovatelky.

Děkujeme všem za podporu!
#spolusilnejsi #pomahamepomahat

#spolusilnejsi