Podporujeme ty, kteří chrání naši bezpečnost na hranicích.

Částka, kterou jsme této aktivitě zaslali:

50 000 Kč

Z vašich příspěvků jsme podpořili spolek Vlčí máky, jenž se dlouhodobě stará o lidi, kteří zasvětili život službě vlasti a společnosti. V době koronavirové pandemie rozvážejí na všechny hraniční přechody ČR balíčky s ochrannými prostředky a jídlem příslušníkům policie, vojska a celní správy. Na tyto balíčky a distribuční náklady jsme uvolnili 50 000 Kč.

Děkujeme všem za podporu!
#spolusilnejsi #pomahamepomahat

#spolusilnejsi