Pomáháme na Pardubicku a Holicku

Částka, kterou jsme této aktivitě zaslali:

50 000 Kč

Z vašich příspěvků jsme podpořili Oblastní charitu Pardubice, která pečuje o nejohroženější skupinu obyvatel - seniory, nemocné, osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě vážně nemocné a umírající.

V souvislosti s pandemií COVID-19 se významně navýšily náklady na péči o tyto lidi, zejména na zajištění osobních ochranných pomůcek pro zdravotní sestry, pečovatelky a dobrovolníky, kteří denně zajišťují péči o více jak 600 pacientů a klientů.

Podpořili jsme je částkou 50 000 Kč na nákup ochranných prostředků a dezinfekce.

Děkujeme všem za podporu!
#spolusilnejsi #pomahamepomahat

#spolusilnejsi