Pomáháme pomáhat osamělým lidem na Teplicku

Částka, kterou jsme této aktivitě zaslali:

30 000 Kč

Díky vašim darům jsme podpořili neziskovou organizaci Spolu proti samotě, která se na Teplicku stará především o osoby žijící v osamocení. Právě tito lidé patří mezi skupiny obyvatel, kterých se současná koronavirová pandemie dotkla nejvíce. Spolu proti samotě výrazně navýšili své kapacity a objem pomoci, která se zaměřuje mj. na psychologické poradenství. Dochází jim finance na provoz, školení a koordinaci nových dobrovolníků i na distribuci materiální pomoci.

Děkujeme všem za podporu!
#spolusilnejsi #pomahamepomahat

#spolusilnejsi