Pomáháme tělesně postiženým na Sokolovsku

Částka, kterou jsme této aktivitě zaslali:

12 000 Kč

Z vašich příspěvků jsme podpořili organizaci Pomoc v nouzi, o.p.s., která dlouhodobě pomáhá lidem, kteří se ocitli v tíživých sociálních podmínkách, především seniorům, rodinám samoživitelů a rodinám s vícero dětmi, lidem se zdravotním postižením či lidem bez domova. Přispěli jsme na pořízení pomůcky pro pečovatelskou službu, konkrétně elektrického vozíku pro klienty služby, kteří se nacházejí ve finanční nouzi a pomůcku si nemohou pořídit. Přispěli jsme jim částkou ve výši 12.000 Kč.

Děkujeme všem za podporu!
#spolusilnejsi

#spolusilnejsi