Pomoc tlumočníkům do znakového jazyka a sociálním pracovníkům, pečujícím o neslyšící osoby

Částka, kterou jsme této aktivitě zaslali:

6 924 Kč

Z vašich darů již podruhé jsme podpořili Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR. Zakoupili jsme 5 ks speciálních ochranných přepážek pro tlumočníky do znakového jazyka a sociální pracovníky pracující s klienty s vadami sluchu.

Organizaci jsme podpořili již počátkem května 2020, a to zakoupením 7 ks ochranných přepážek, bohužel situace se nelepší a nutná výbava je potřebná, nejen pro pracovníky v ambulantních službách v Praze, ale i na pobočkách v Karlových Varech a v Brně. Přepážky umožňují jak bezpečný kontakt s klienty, tak bezproblémové odezírání.

Uvolnili jsme částku 6 924 Kč.

Děkujeme všem za podporu!
#spolusilnejsi

#spolusilnejsi