Potravinové karty pro děti z Moravskoslezska, trpící autismem

Částka, kterou jsme této aktivitě zaslali:

26 328 Kč

Z vašich příspěvků jsme podpořili organizaci Jonášův spolek, z. s., která pomáhá lidem, pečujícím o osoby se zdravotním postižením - smyslovým, mentálním a především s poruchou autistického spektra.

Řada takových rodin se v důsledku koronavirové pandemie ocitla ve vážné sociální situaci, zejména maminky samoživitelky a maminky, které jsou zároveň onkologickými pacientkami.

Pomohli jsme jim zvládat náročnou situaci zakoupením potravinových poukázek ve výši 22 000 Kč a kartu na palivové hmoty, která slouží dobrovolníkům pro distribuci potravinové i sociální pomoci. Celková výše našeho daru tak byla 26 328 Kč.

Děkujeme všem za podporu!
#spolusilnejsi #pomahamepomahat

#spolusilnejsi