Potraviny a ochranné prostředky pro nejohroženější lidi v Nymburku

Částka, kterou jsme této aktivitě zaslali:

30 000 Kč

Z vašich příspěvků jsme podpořili Farní charitu v Nymburku, která se stará o seniory, nízkopříjmové rodiny a osoby bez domova.

V reakci na koronavirovou epidemii museli zaměstnanci charity rychle reagovat, zajišťují nákupy potravin a léků, distribuují ochranné prostředky a vydávají potraviny a základní drogerii pro nejvíce ohrožené obyvatele města.

Pomáháme jim překlenout výpadek ve financování a materiálním zásobování, aby mohli nakoupit potraviny, ochranné prostředky a drogerii i na příští týden. Podpořili jsme je částkou 30 000 Kč.

Děkujeme všem za podporu!
#spolusilnejsi #pomahamepomahat

#spolusilnejsi