Psychoterapeutická péče pro přetížené klatovské zdravotníky

Částka, kterou jsme této aktivitě zaslali:

28 450 Kč

V rámci projektu #DejmeSilu jsme se spojili i s dobrovolnickým centrem ADRA Plzeň, abychom projekt rozšířili i na Klatovsko a pomohli tak zajistit dlouhodobou terapeutickou péči pro ty, kteří denně bojují za životy našich spoluobčanů a čelí mimořádnému stresu a vypětí

Ze sbírky jsme pro tyto účely uvolnili 28 450 Kč.

Děkujeme všem za podporu!
#spolusilnejsi

#spolusilnejsi