Respirátory pro pacienty se spinální muskulární atrofií

Částka, kterou jsme této aktivitě zaslali:

6 000 Kč

Z vašich darů jsme podpořili pacientskou organizaci SMÁci, která pomáhá zajišťovat kvalitní život, péči, podporu a informace o možnostech léčby více než 150 lidem se spinální muskulární atrofií.

Tito pacienti patří mezi lidi zvláště ohrožené onemocněním COVID-19. Proto jsme pro ně zajistili dar 800 ks respirátorů od firmy Livesport, s. r. o. a uhradili náklady ve výši 6 000 Kč na distribuci těchto respirátorů 150 rodinám.  

Děkujeme všem za podporu!
#spolusilnejsi #pomahamepomahat

#spolusilnejsi