Vyběhali jste 155 740 Kč pro Linku bezpečí

Částka, kterou jsme této aktivitě zaslali:

155 740 Kč

Generál Pavel převzal záštitu nad Vánočním během, který připravila organizace Rozběháme Česko.

Do běhu se během prosince zapojilo přes 3000 běžců, včetně generála Pavla. Společně, díky zaplacení startovného i mimořádným darům od běžců, se podařilo nasbírat 155 740 Kč, které organizace Rozběháme Česko věnovala do sbírky Spolu silnější.

Jako konečného příjemce pomoci jsme vybrali Linku bezpečí, která v době přetrvávající pandemie Covid-19 zaznamenala výrazný nárůst počtu dětí, které se na ni obrátily ve svízelné situaci. Na linku denně zavolá přibližně 500 dětí i rodičů a funguje nonstop, tento provoz si udržela i během uplynulého náročného roku, ale stále okolo tisícovky dětí denně se nedovolá. Chceme pomoci to změnit.

Děkujeme všem za podporu!
#spolusilnejsi

#spolusilnejsi