Vybraní experti zapojení do konzultací

V uplynulém roce generál Pavel mluvil s desítkami expertů, politiků a odborníků na krizové řízení.

Vyzvěte společně s generálem Pavlem politiky, aby se zachovali zodpovědně.

Podepište prosím tuto petici a zatlačme společně na politiky, aby připravili zlepšení systému krizového řízení státu během příštího volebního období. Ať to neshodí ze stolu.