K 22. 12. 2021 jsme ukončili přijímání darů na transparentní účet za účelem podpory dobročinných projektů.

Tento pilíř iniciativy Spolu silnější již svůj účel splnil a veškeré přijaté dary jsme využili na podporu konkrétních projektů.

Ještě jednou bychom rádi poděkovali všem dárcům.
Vaše pomoc měla smysl.
Děkujeme.


Zaslání daru nad 10 000 Kč

V případě, že chcete zaslat dar nad 10 000 Kč, děkujeme, jste výjimeční! Abychom vám mohli vystavit potvrzení o daru, vyplňte prosím nejdříve následujcící formulář a následně můžete zaslat dar na náš transparentní účet.

#spolusilnejsi