#dejmesiludetem

Sbírka na psychoterapeutickou péči pro sociálně znevýhodněné děti

Generál Pavel pomáhá zajistit terapii dětem, které to měly těžké už před epidemií. Spojili jsme síly s nízkoprahovým klubem Pacific pod záštitou komunitního centra Motýlek a společně pracujeme na zajištění pravidelné péče pro jejich klienty od května do konce roku. Na pokrytí těchto 8 měsíců potřebujeme vybrat 33 600 Kč. Zvládneme to? Pomoci můžete i vy!Ničivé dopady pandemie na psychiku ohrožených dětí

Na sociálně znevýhodněné děti a dospívající, kteří nemají bezpečné a podpůrné rodinné zázemí, má řadu měsíců trvající distanční výuka a další opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 zvláště těžký dopad.

Nemálo z nich se potýkalo s psychickými problémy již před pandemií, avšak v posledních měsících pozorujeme postupné zhoršování jejich stavu. Situaci nesou těžce, všímáme si nárůstu úzkostných až depresivních stavů, výkyvů nálad, četnějšího sebepoškozování, zhoršování poruch příjmu potravy i zvýšeného výskytu poruch chování.

Dříve se jejich pobyt v rodinách, kde dochází k domácímu násilí, užívání návykových látek a dalším sociálně patologickým jevům alespoň časově eliminoval docházkou do školy a dalším pobytem mimo takový „domov“. Nyní k tomu mají mnohem méně příležitostí.

Podpořte duševní zdraví dětí
 

Služby Pacificu jsou stále více žádané, a tak došlo k tomu, že jeho prostorové zázemí již nepostačuje. Aktuálně tedy usilujeme o rozšíření klubu o konzultační místnost, která umožní větší soukromí při rozhovorech s klienty a jejich další podpoře.

Jelikož se sociálně znevýhodněným dětem a dospívajícím nedostává dostatečné odborné podpory v oblasti duševního zdraví, rozhodli jsme se rozšířit náš pracovní tým o dětského psychologa, který, stejně jako naši zkušení sociální pracovníci, najde působiště v nové konzultační místnosti.

"Zejména děti, které jsou v této době uzavřené v rodinách, kde dochází k domácímu násilí, jsou na tom mimořádně špatně."

Petra Wünschová

psychoterapeutka, zakladatelka a ředitelka Centra Locika


Přispějte na psychoterapeutickou péči v nízkoprahovém klubu Pacific

Nebo zašlete peníze přímo na náš transparentní účet.

Číslo účtu: 2501792658/2010
Zpráva pro příjemce: Dar Spolu silnější

V případě, že chcete darovat více než 10 000 Kč, pokračujte prosím zde.

QR kód:

QR platba

Platba ze zahraničí:
IBAN: CZ81 2010 0000 0025 0179 2658
BIC/SWIFT: FIOBCZPP
Zpráva pro příjemce: Dar Spolu silnější


Celý náš účet je samozřejmě transparentní. Můžete si proto kdykoli detailně prohlédnout nejen vlastní platby, ale i veškeré pohyby na účtu od ostatních přispěvatelů. 

Na účtě uvidíte i samotné transakce od nás směrem k podpořeným aktivitám.

V případě, že potřebujete vystavit potvrzení o daru, kontaktujte nás prosím pomocí odkazu níže a vše společně dořešíme napřímo.


Přispěli jste

1 923 032 Kč


Podpořili jsme

79 projektů#spolusilnejsi