K 22. 12. 2021 jsme ukončili přijímání darů na transparentní účet za účelem podpory dobročinných projektů.

Tento pilíř iniciativy Spolu silnější již svůj účel splnil a veškeré přijaté dary jsme využili na podporu konkrétních projektů.

Ještě jednou bychom rádi poděkovali všem dárcům.
Vaše pomoc měla smysl.
Děkujeme.


Přispěli jste

1 923 032 Kč


Podpořili jsme

79 projektů
Díky vašim darům jsme podpořili tyto aktivity

Dárky pro děti z azylového domu v Jihlavě

Dárky pro děti z azylového domu v Jihlavě

4 438,55 Kč

Dárky pro děti do Aver Roma centra v Chánově a do Klubu národnostních menšin v Mostě

Dárky pro děti do Aver Roma centra v Chánově a do Klubu národnostních menšin v Mostě

6 962 Kč

Psychoterapeutická péče pro přetížené klatovské zdravotníky

Psychoterapeutická péče pro přetížené klatovské zdravotníky

28 450 Kč

Podpora mobilního hospice v Červeném Kostelci

Podpora mobilního hospice v Červeném Kostelci

22 289,96 Kč

Vánoční dárky dětem do fakultní nemocnice v Motole

Vánoční dárky dětem do fakultní nemocnice v Motole

5 000 Kč

269 hodin terapeutické péče pro zdravotníky z Chebska

269 hodin terapeutické péče pro zdravotníky z Chebska

156 800 Kč

8 měsíců terapeutické péče pro sociálně znevýhodněné děti a dospívající

8 měsíců terapeutické péče pro sociálně znevýhodněné děti a dospívající

33 600 Kč

136 hodin individuální péče pro osoby s poruchou autistického spektra

136 hodin individuální péče pro osoby s poruchou autistického spektra

15 000 Kč

Vyběhali jste 155 740 Kč pro Linku bezpečí

Vyběhali jste 155 740 Kč pro Linku bezpečí

155 740 Kč

500 respirátorů pro Táborsko

500 respirátorů pro Táborsko

20 000 Kč

Potravinová pomoc pro děti z pěstounských rodin na Královehradecku

Potravinová pomoc pro děti z pěstounských rodin na Královehradecku

8 000 Kč

Vánoční dárky pro děti, hospitalizované na odděleních chirurgie, onkologie a hematologie FN v Motole

Vánoční dárky pro děti, hospitalizované na odděleních chirurgie, onkologie a hematologie FN v Motole

3 500 Kč

5 notebooků pro zaměstnance a klienty hospice v Čerčanech

5 notebooků pro zaměstnance a klienty hospice v Čerčanech

5 ks notebooků

Tablet a 5 notebooků pro děti z lovosické základní školy

Tablet a 5 notebooků pro děti z lovosické základní školy

3 790 Kč

Ochranné pomůcky a potravinová pomoc pro děti z Klokánku

Ochranné pomůcky a potravinová pomoc pro děti z Klokánku

15 000 Kč

Pomoc tlumočníkům do znakového jazyka a sociálním pracovníkům, pečujícím o neslyšící osoby

Pomoc tlumočníkům do znakového jazyka a sociálním pracovníkům, pečujícím o neslyšící osoby

6 924 Kč

Distribuce ochranných štítů na Moravskoslezsku

Distribuce ochranných štítů na Moravskoslezsku

10 000 Kč

Desinfekce do hospicu Dobrého pastýře v Čerčanech

Desinfekce do hospicu Dobrého pastýře v Čerčanech

10 000 Kč

125 roušek pro seniory z Pelhřimovska

125 roušek pro seniory z Pelhřimovska

4 538 Kč

Pomáháme tělesně postiženým na Sokolovsku

Pomáháme tělesně postiženým na Sokolovsku

12 000 Kč

Pomáháme na Tachovsku

Pomáháme na Tachovsku

10 000 Kč

Podpora lidem, pečujících o členy rodiny s postižením

Podpora lidem, pečujících o členy rodiny s postižením

18 000 Kč

Obědy pro seniory, rodiče samoživitele a jejich děti

Obědy pro seniory, rodiče samoživitele a jejich děti

25 000 Kč

Pomoc pražským matkám samoživitelkám

Pomoc pražským matkám samoživitelkám

25 000 Kč

700 roušek pro domov pro seniory v Kobylisích

700 roušek pro domov pro seniory v Kobylisích

8 046 Kč

Obědy na celé léto pro 20 dětí ze sociálně ohrožených rodin z Jablunkova a okolí

Obědy na celé léto pro 20 dětí ze sociálně ohrožených rodin z Jablunkova a okolí

33 680 Kč

Pomoc rodičům - samoživitelům na Karlovarsku

Pomoc rodičům - samoživitelům na Karlovarsku

28 124 Kč

Obědy pro děti matek samoživitelek s fyzickým postižením z Opavska

Obědy pro děti matek samoživitelek s fyzickým postižením z Opavska

24 700 Kč

Dezinfekce a ochranné štíty pro Plzeňsko a Karlovarsko

Dezinfekce a ochranné štíty pro Plzeňsko a Karlovarsko

16 500 Kč

Ochranné prostředky a roušky do dětských domovů

Ochranné prostředky a roušky do dětských domovů

25 000 Kč

Obědy pro děti rodičů - samoživitelů z Jeseníku

Obědy pro děti rodičů - samoživitelů z Jeseníku

25 600 Kč

Ochranné štíty nejen pro Moravskoslezský kraj

Ochranné štíty nejen pro Moravskoslezský kraj

8 000 Kč

Ochranné prostředky a zajištění dopravy pro lidi s autismem

Ochranné prostředky a zajištění dopravy pro lidi s autismem

25 000 Kč

Aktivizace dárců krve v Pardubickém kraji

Aktivizace dárců krve v Pardubickém kraji

25 000 Kč

Potravinová pomoc pro matky samoživitelky z Klatovska

Potravinová pomoc pro matky samoživitelky z Klatovska

25 000 Kč

Ochranné prostředky a technické vybavení pro zaměstnance a klienty charitních služeb na Pelhřimovsku

Ochranné prostředky a technické vybavení pro zaměstnance a klienty charitních služeb na Pelhřimovsku

25 000 Kč

5 mobilních telefonů pro pacienty na uzavřených pokojích lůžkového oddělení Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze

5 mobilních telefonů pro pacienty na uzavřených pokojích lůžkového oddělení Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze

18 000 Kč

Potravinové karty pro děti z Moravskoslezska, trpící autismem

Potravinové karty pro děti z Moravskoslezska, trpící autismem

26 328 Kč

Respirátory pro pacienty se spinální muskulární atrofií

Respirátory pro pacienty se spinální muskulární atrofií

6 000 Kč

Ochranné prostředky a desinfekce pro nemocné a jejich pečující v Chebu

Ochranné prostředky a desinfekce pro nemocné a jejich pečující v Chebu

24 965 Kč

Ochranné brýle, obleky a desinfekce do Litoměřic

Ochranné brýle, obleky a desinfekce do Litoměřic

19 387 Kč

6000 testů pro seniory a personál v domovech seniorů

6000 testů pro seniory a personál v domovech seniorů

181 500 Kč

Ochranné štíty pro Karlovarsko

Ochranné štíty pro Karlovarsko

22 633 Kč

Koncerty pro osamělé seniory a pacienty léčeben pro lidi, postižené Alzheimerovou chorobou

Koncerty pro osamělé seniory a pacienty léčeben pro lidi, postižené Alzheimerovou chorobou

24 926 Kč

Desinfekce pro obec Příluka a další obce na Svitavsku

Desinfekce pro obec Příluka a další obce na Svitavsku

23 159 Kč

Pomáháme pomáhat na Uherskohradišťsku

Pomáháme pomáhat na Uherskohradišťsku

50 000 Kč

Roušky pro potřebné z Pardubicka

Roušky pro potřebné z Pardubicka

10 000 Kč

7 ks ochranných přepážek pro pro tlumočníky do znakového jazyka

7 ks ochranných přepážek pro pro tlumočníky do znakového jazyka

9 614 Kč

Potraviny a ochranné prostředky pro nejohroženější lidi v Nymburku

Potraviny a ochranné prostředky pro nejohroženější lidi v Nymburku

30 000 Kč

Pomáháme na Pardubicku a Holicku

Pomáháme na Pardubicku a Holicku

50 000 Kč

Potraviny pro osoby se zdravotním postižením v Jihomoravském kraji

Potraviny pro osoby se zdravotním postižením v Jihomoravském kraji

40 000 Kč

500 testovacích balíčků pro dobrovolníky v Brně

500 testovacích balíčků pro dobrovolníky v Brně

25 000 Kč

Dávkovače desinfekce a materiál na roušky poputuje do Janova

Dávkovače desinfekce a materiál na roušky poputuje do Janova

25 000 Kč

Obědy pro 32 znevýhodněných dětí

Obědy pro 32 znevýhodněných dětí

25 440 Kč

Roušky, ochranné štíty a obleky pro pražské domovy seniorů a nemocnice.

Roušky, ochranné štíty a obleky pro pražské domovy seniorů a nemocnice.

30 000 Kč

Roušky, ochranné štíty a potravinová pomoc v Aši

Roušky, ochranné štíty a potravinová pomoc v Aši

25 000 Kč

Logistické zázemí pro iniciativu brněnských studentů chcipomoct.cz

Logistické zázemí pro iniciativu brněnských studentů chcipomoct.cz

30 000 Kč

Podpořili jsme tisk ochranných štítů a držáků na roušky na Svitavsku

Podpořili jsme tisk ochranných štítů a držáků na roušky na Svitavsku

20 000 Kč

Podporujeme ty, kteří chrání naši bezpečnost na hranicích.

Podporujeme ty, kteří chrání naši bezpečnost na hranicích.

50 000 Kč

Jídlo pro lidi bez domova

Jídlo pro lidi bez domova

30 000 Kč

2000 roušek na Chebsku

2000 roušek na Chebsku

25 000 Kč

Pomáháme nejvíce ohroženým lidem v Červeném Kostelci a na Královehradecku

Pomáháme nejvíce ohroženým lidem v Červeném Kostelci a na Královehradecku

20 000 Kč

Distribuce jídla seniorům v Praze 10

Distribuce jídla seniorům v Praze 10

30 000 Kč

Podpora Diakonie Českobratrské církve evangelické na nákup vybavení a ochranných pomůcek pro pečovatelky

Podpora Diakonie Českobratrské církve evangelické na nákup vybavení a ochranných pomůcek pro pečovatelky

50 000 Kč

Pomáháme pomáhat osamělým lidem na Teplicku

Pomáháme pomáhat osamělým lidem na Teplicku

30 000 Kč

Pomoc ohroženým obyvatelům Lovosic

Pomoc ohroženým obyvatelům Lovosic

26 564 Kč

Dar na výrobu a distribuci ochranných štítů

Dar na výrobu a distribuci ochranných štítů

40 000 Kč

Dárková karta na nákup potravin do Ústí nad Labem

Dárková karta na nákup potravin do Ústí nad Labem

25 000 Kč

#spolusilnejsi