Politická situace a pozadí

Politické a vojenské pozadí konfliktu. Sankce a jejich dopady. Co konfliktu předcházelo.

Má být Rusko izolováno i ve sportu?

Může se nám zdát, že omezit vztahy s Ruskem ve sportu, v kultuře, ve vědě, v technice, nedává moc smysl. Ale v tuto dobu, kdy Rusko udržuje agresivní válku proti suverénnímu státu, válku, která nebyla vyprovokována, je na místě úplná izolace. Přestože se dotkne i řady nevinných lidí. Nedotkne se jich tak, že by je poškodila na zdraví nebo životě. Myslím, že to je důležité. To, co dělá Rusko na Ukrajině, způsobuje ztráty na životech.

Co se dělo 8 let v Donbasu?

Za celých těch 8 let se v Donbasu dělo v podstatě jediné. Rusky mluvící obyvatelstvo nereprezentovalo všechno obyvatelstvo Donbasu, ani té okupované části. V okupované části, na které proruští představitelé vyhlásili dvě republiky, Luhanskou a Doněckou, žilo asi tři a půl milionu obyvatel. Z toho pouze 700 000 vyslyšelo nabídku Ruska, aby dostali ruské pasy. To už je celkem vyzkoušený nástroj Ruska z minulosti, jak přikročit k dalším, mnohem tvrdším krokům k některým regionům, protože Rusko má teorii ruského světa a osvojuje si právo chránit všechny svoje občany, ať už jsou kdekoliv.

Dodržování dohod budapešťského memoranda z roku 1997

Na dvoustranné smlouvě mezi Ruskem a Ukrajinou z roku 1997 se jasně ukazuje, že Rusko bez jakýchkoliv pochybností porušilo mezinárodní právo a porušilo smlouvy, jejíchž bylo samo signatářem. A z toho se prezident Putin nevymluví jakýmkoliv překroucením historie. Tyto smlouvy byly uzavřeny s cílem zajistit Ukrajině suverenitu a garantovat jí uzemní celistvost v hranicích, které v té době měla, tj. včetně Krymu a včetně Donbasu. To, že Rusko tyto smlouvy porušilo je jednoznačně výrazem toho, že Rusko pohrdá mezinárodním právem, pokud mu zrovna nevyhovuje ho dodržovat. Na tento fakt je třeba poukazovat a přesvědčit i ostatní země světa, že zde došlo k porušení mezinárodního práva a že není možné toto porušení práva respektovat ani u „velkých hráčů“. Pokud to budou dělat oni, tak to budou dělat všichni. A když nebudeme mít žádná pravidla, velice rychle se vrátíme k chaosu, kdy bude válčit každý s každým a bude opravdu záležet jen na tom, kdo má silnější armádu. To bychom se vrátili v historii lidstva o mnoho a mnoho století zpátky.

Proč Putin pozval čečenské bojovníky, když chce vyjednávat?

Bral bych s velkou rezervou, jak moc chce prezident Putin vyjednávat. Může to být pouze taktika, jak si získat prostor – ať už pro přeskupení sil, pro přísun posil anebo pro přísun logistické podpory, protože to byla jedna z věcí, která se ukázala, že v ruské armádě, rozmístěné na území Ukrajiny, vázne: přísun munice, náhradních dílů, pohonných hmot, výměna zničené techniky za novou a dalších. Pokud jde o ty čečenské bojovníky, ty může, hrubě řečeno, Rusko „obětovat“ a nemusí obětovat vlastní vojáky. A pokud je Ramzan Kadyrov natolik zaslepený svojí loajalitou vůči Putinovi, který před poměrně nedávným časem doslova přeoral celou jeho zemi, tak proč by to prezident Putin neudělal.

Měl by Západ uvalit sankce i na Bělorusko?

Ano, měl by. Protože Bělorusko, konkrétně prezident Lukašenko, stojí jednoznačně na straně prezidenta Putina. Umožnil mu, aby z jeho území byla vedena část této útočné operace na území sousedního suverénního státu. Poskytuje mu podporu pro tuto aktivitu. Z jeho území jsou odpalovány řízené střely proti Ukrajině. Takže by Bělorusko mělo zcela jednoznačně být vystaveno sankcím stejně jako Rusko. 

Co je to tzv. Vagnerova armáda?

Jedná se o paramilitární skupinu složenou z žoldnéřů. Velká část z nich jsou veteráni z bojů. Jsou to také lidé s kriminální minulostí. Je to nepravidelná armáda, kterou Rusko v posledních letech používá pro tzv. špinavé úkoly. Armáda čítá v součtu přibližně asi 5 tisíc mužů s poměrně kvalitní výzbrojí. A protože nejsou vázáni pravidly jako regulérní armáda, tak se v podstatě mohou chovat jako utržení ze řetězu. Bylo oznámeno, že v Ukrajině bude nasazeno okolo 400 bojovníků. Myslím, že by už nikoho nemělo nechat na pochybách, že prezident Putin tu jednotku přímo řídí.

Mohou být představitelé samozvaných republik souzeni?

Po tomto konfliktu bude určitě předloženo mnoho podnětů Mezinárodnímu soudnímu dvoru v Haagu pro stíhání válečných zločinů. Všichni, kdo měli na zahájení této agrese podíl a kdo se přímo podíleli nebo způsobili ztráty na civilním obyvatelstvu, budou hnáni k zodpovědnosti. Za rozpoutání agrese a za obrovské ztráty na zemi, která žádným způsobem nevyprovokovala útok, se prostě musí nést následky. Pokud by tomu tak nebylo, tak si tím lidstvo jenom přeplácí takové excesy proti pravidlům do budoucna, protože není-li zlo postiženo, kdykoliv znovu povstane.

Co říkám na to, že jsou v ruské armádě kluci kolem 20 let bez zkušeností?

Je to pravda. Zatím z informací vyplývá, že ruská armáda k bojům na Ukrajinu nasadila převážně jednotky složené s převahou vojáků základní služby. Putin se naprosto bez ohledu na životy ruských vojáků odhodlal obětovat právě ty mladé a nezkušené. Což by se mělo teď dozvědět ruské obyvatelstvo. Protože oni přichází o své syny, manžele, bratry, kteří umírají v naprosto nesmyslné válce pro cíle muže, který si usmyslel něco, co do 21. století vůbec nepatří.

Co si myslím o uniklých záběrech běloruského prezidenta, s mapou v pozadí, kde bylo znázorněno, že Rusko chce obsadit území v takové míře, aby propojilo Moldavské Podněstří s Krymem a se separatistickými republikami?

Nevím, do jaké míry je to reálná fotografie, ale moc bych se tomu nedivil. V tomto ohledu to není žádné prozrazení tajných plánů, protože asi každý, kdo sleduje situaci a je schopen prognózy, kam asi by mohly ruské a běloruské síly útočit, tak by dospěl k podobným závěrům. O přání propojit ruské teritorium s Krymem a případně až s Podněstřím se hovořilo už delší dobu. Pro Lukašenka je to obrovská blamáž.

Petr Pavel

Armádní generál ve výslužbě, bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky a předseda vojenského výboru NATO. Dnes se věnuje přednáškám a besedám s občany a s cílem dále pomáhat posilovat českou společnost, aby byla soudržná a nerozdělovali ji vnitřní konflikty, založil spolek Pro bezpečnou budoucnost.

#spolusilnejsi