Vedení války

Jak se vyvíjí situace na bojišti? Pozadí bojových operací

Dá se odhadnout délka konfliktu na Ukrajině, pokud by Ukrajinci stále odolávali, sankce nadále běžely a Západ stále dodával materiální pomoc? Kdy může Putinovi dojít dech a finance za předpokladu, že si stále udrží pod kontrolou obyvatelstvo a nikdo se mu v Rusku nevzepře.

V té otázce je vcelku obsažena i odpověď. Kombinace zmíněných faktorů je optimálním řešením. Udržovat v útočné operaci téměř 200.000 mužů a mnoho techniky je extrémně drahá věc. Rusko navíc vydalo už velké prostředky v přípravě na tuto agresi, soustřeďování vojsk začalo už dávno před Vánocemi, takže už několik měsíců Rusko tyto jednotky udržuje v pohotovosti mimo mírové posádky a takové nasazení je opravdu extrémně drahé i pro zemi, jako je Rusko. S nástupem sankcí, které jsou mimořádně razantní, ty zdroje začínají vysychat velice rychle. Čím rychleji Rusku dojdou zdroje, tím více ukrajinských životů bude zachráněno. Myslím, že tak jednoduchá ta rovnice je.

Jak to Ukrajinci dělají, že se i přes ruskou přesilu tak skvěle brání?

Ukrajinci jsou na své půdě, cítí spravedlnost svého boje a nemají jediný důvod Rusku ustupovat. Když už tedy mají takovou morální sílu, že vědí, že bojují za správnou věc, a cítí u toho velkou podporu výrazné části světa, tak není pochyb o tom, že je to mimořádně posiluje i morálně. Obránce, který brání svoji zemi a který navíc ví, že má takovouto podporu, skutečně vydá za několik útočníků. My pro ně opravdu můžeme dnes udělat ještě víc, než děláme. A myslím, že by bylo dobře, abychom v tom vytrvali až do samotného konce, tedy do stavu, kdy se ruské jednotky z Ukrajiny stáhnou.

Jak dlouho se může Ukrajina ještě bránit v konvenčním boji s materiální podporou Západu?

Na jedné straně, v klasické vojenské teorii jsou poměry sil dány počtem vojáků, počtem techniky a koeficientem jejich technické úrovně. To všechno se dá spočítat. To, co se spočítat nedá, je morální a lidský faktor. Ten, kdo brání svoji zemi, ten, kdo ví, že bojuje za něco, co považuje za správné a věří tomu, tak je vždycky mnohem silnější než ten, kdo útočí pod smyšlenou záminkou. A v takovém prostředí se může stát, že i armáda, která je početně silnější, se najednou dostane do situace, kdy těch pomyslně pár dokáže zastavit mnoho.

Co by se stalo, pokud by se Rusku podařilo zabít prezidenta Zelenského a zmocnit se tím celé země?

Prezident Zelenský ukázal, že zdaleka není žádnou legrační figurkou, že pro Ukrajince je dnes opravdu tím, kdo té zemi dodává velkou sílu, kdo je motivuje. Odstranění prezidenta Zelenského by uvrhlo Rusko ještě do většího opovržení, než jakému čelí dnes za agresi na Ukrajině. Odstranit prezidenta je přeci jenom něco jiného, než eliminovat globálně uznávaného teroristu. Byl zvolen v řádných volbách většinou ukrajinského obyvatelstva. Pokud by se ho Rusko pokusilo zlikvidovat, byl by to opravdu akt státního terorismu toho nejhrubšího zrna.

Co říkáte na to, že se vojáci začali převlékat do civilního oblečení a mají v plánu teroristické útoky?

Je to nelegitimní – jak podle Ženevských konvencí, tak podle válečného práva. Vojáci vedou bojovou činnost ve svých uniformách. Pokud tomu tak je, vztahují se na ně právě Ženevské konvence, které jim dávají jistá práva, pokud jsou zajati, případně zraněni v boji. Voják, který svlékne uniformu a převlékne se do uniformy jiného státu nebo se převlékne do civilu, ale vede bojovou činnost, žádné ochrany mezinárodního práva nepožívá.

Jaká je možnost pomoci Ukrajině přímým zapojením se do bojů jako jednotlivý občan?

V tuto chvíli je Dánsko první evropskou zemí, která oficiálně umožnila svým občanům jako jednotlivcům zapojit se do bojů na Ukrajině. Takové rozhodnutí je velice šlechetné, když se někdo rozhodne jít bojovat za to, co považuje za správné, jít a obětovat svoje zdraví, svůj život, ve prospěch cizí země. Je na místě, aby i Česká republika umožnila těm, kteří budou chtít takový krok podniknout, aby se nemuseli bát trestního postihu po návratu, ale aby byla naopak jejich aktivita oceněna.

Myslíte, že se Ukrajina vzdá ve prospěch míru?

Pokud by se Ukrajina vzdala, možná bude mír, ale za jakou cenu? Ukrajinci asi nechtějí takový mír, ve kterém by se vzdali své hrdosti, své svobody, své suverenity a toho na čem jim záleží. Ukrajinci evidentně nechtějí žít v diktátu Ruska, chtějí si konečně žít po svém jako hrdý národ. V minulosti jsme tuto situaci řešili taky. Mír je samozřejmě krásná věc, ale pokud je to „mír v okovech“, tak o něco takového asi Ukrajinci nestojí.

Jak by poznamenalo vývoj války, kdyby“ lovci lebek“ dostali Putina?

Prezident Putin je dnes asi nejchráněnější osobou na světě a fakt, že by se k němu kdokoliv z vnějšího prostředí dostal, je iluzí. I kdybychom o tom uvažovali jako o možnosti, nezapadalo by to do módu jednání, který chceme uplatňovat. Fyzická likvidace čelních představitelů, ať už se projevují jakkoliv, není v našem arzenálu nástrojů. Pokud by byla, nejsme o nic lepší než ti, proti kterým dnes uplatňujeme sankce a proti kterým bojuje Ukrajina.

Do jaké míry je pravděpodobné, že se po dobití Kyjeva obrana zhroutí?

Nechci spekulovat, že Kyjev padne. Stejně tak nechci spekulovat, že by prezident Zelenskyj měl utrpět nějakou újmu. Ale je evidentní, že snaha Ruska ovládnout Kyjev směřuje k oddělení řídícího centra. Jeho eliminace by s velkou pravděpodobností znamenalo obrovskou komplikaci pro organizaci ukrajinské obrany. A nejenom pro systémové řízení obrany, ale také pro morální podporu, kterou dnes prezident Zelenskyj pro Ukrajinu rozhodně je.

Dá se nějak zastavit ruský konvoj na hlavní město?

Technicky samozřejmě ano. A pokud by ukrajinská armáda stále ještě disponovala významnou vzdušnou silou a byla by schopna působit na svém teritoriu, pak by byl konvoj ve velkém ohrožení. To, že si ruská armáda dovolí, seřadit takhle dlouhý konvoj a pokračovat na hlavní město svědčí o tom, že si je jistá kontrolou vzdušného prostoru a že má pozemní trasu dostatečně zajištěnou. Ukrajina se určitě pokusí nějak konvoj narušit jakmile se dostane do dosahu jejich zbraní. To hlavní úsilí bude asi věnováno obraně přístupů do Kyjeva, tak, aby využili maximálně výhod obránců v zastavěné oblasti.

Co si myslím o záškodnických aktivitách Anonymus vůči Ruské federaci?

Především je třeba nevnímat je jako záškodnické aktivity, ale jako aktivity individuálních hackerů, kteří se rozhodli reagovat na vývoj situace. Ta skupina není řízená žádným státem, nikdo jí nedává úkoly, co dělat. A jestliže Rusko používá kybernetické útoky proti Ukrajině, tak se úsilí Anonymous dá považovat za součást obecného úsilí eliminovat schopnosti Rusů vést agresi proti Ukrajině. Pokud přispějí k celkovému úsilí přimět Rusko zastavit agresi, pak se to dá v podstatě jenom uvítat.

Existuje naděje, že Ukrajinská armáda vydrží nátlak?

Je to těžké předvídat, protože nikdo do detailu nezná, jaké je aktuální schopnost ukrajinských obránců, v jakém stavu jsou, kolik mají techniky, jak jsou zásobováni, jestli mají dostatek munice, paliva a dalších nezbytných předpokladů pro efektivní obranu. To jsou informace, které ukrajinská strana rozhodně z pochopitelných důvodů nemůže zveřejňovat.

Je určitě velká snaha Ruska, jak konflikt dovést ke zdárnému konci. Ale objektivně, když vidím, jak se Rusku dosud nepodařilo ovládnout žádné z klíčových měst, že se jim nepodařilo významně postoupit na ukrajinském teritoriu, dává to naději, že Ukrajina má schopnost se efektivně bránit.

Jsou zajatci ekonomicky „nároční“? Obchoduje se ve válce se zajatci? 

Samozřejmě, že péče o zajatce něco stojí, ale v celkovém objemu prostředků je to naprosto zanedbatelné. Navíc zajatci mohou sehrát velice užitečnou roli v informačním působení nebo psychologické válce. Rozhovory se zajatci, kteří hovoří o situaci, se kterou byli konfrontováni, působí velice autenticky. Je velice důležité, aby ruské obyvatelstvo dostávalo informace o tom, co se na Ukrajině opravdu děje.

Proč už několik dní čeká ruské vojsko před Kyjevem, proč nezaútočí? 

Může to být způsobeno logistickými problémy, které ruský konvoj zabrzdily na svém postupu ke Kyjevu. Může to být změnou plánů, protože hlavní úsilí se mohlo přesunout jinam. Ale může to být také tím, že se ruské velení nechce v tuto chvíli dostat do vleklých a velice bolestivých bojů v ulicích hlavního města. Operace ve velkých městech přinášejí obrovské ztráty. 

Není možné, že operace u Kyjeva a Charkova je operace s cílem odvést pozornost od jižní části Ukrajiny, kde plánují dosáhnout svého?

Nějakou krycí operací to určitě nebude. Operace na jihu jsou součástí plánu, stejně jako jsou s velkou pravděpodobností součástí plánu i operace na severu. Ruské velení prostě jen nepočítalo s tím, že bude ukrajinská armáda a obyvatelstvo klást tak tvrdý odpor. 

Co říkám na čečenské teroristy a jak jsou vybavení oproti ruským vojákům?

Jsou vybaveni přibližně stejně jako ruská armáda. V některých ohledech mají třeba modernější zbraně, ale ne ty těžké. To hlavní, čím se liší, je, že to je opravdu mimořádně zkušená armáda. Na rozdíl od ruských vojáků, z nichž velká část je nezkušená, tito bojovníci jsou ostřílení v mnoha bojích, a i proto mají nejenom mnohem větší šanci na přežití, ale zároveň jsou mnohem nebezpečnější pro druhou stranu.

Petr Pavel

Armádní generál ve výslužbě, bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky a předseda vojenského výboru NATO. Dnes se věnuje přednáškám a besedám s občany a s cílem dále pomáhat posilovat českou společnost, aby byla soudržná a nerozdělovali ji vnitřní konflikty, založil spolek Pro bezpečnou budoucnost.

#spolusilnejsi